Etiler/İSTANBUL
+902122873362

Hizmetlerimiz

Sosyal Etki Değerlendirmesi

Sosyal Etki Değerlendirmesi

İster bağımsız bir sosyal etki değerlendirmesi, ister Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesinin bir bileşeni olsun, SRM uluslararası standartlara uygun SED raporları hazırlar. SRM, projenin sosyal etki alanını tanımlar, ikincil veriler ve saha çalışması yoluyla toplanan verilerle sosyal mevcut durumu tanımlar, potansiyel etkileri belirler ve olası olumsuz etkiler için hafifletme stratejileri geliştirir ve belirlenen sosyal sorunların yönetimi için bir sosyal yönetim ve izleme planı sunar.

Paydaş Katılım Planı

Paydaş Katılım planı, Proje aşamaları boyunca etkili paydaş katılımı için anahtar bir araçtır. Paydaş katılım planı, paydaş belirleme ve haritalama sağlar, katılım yöntemlerini, sorunlarını ve zaman çizelgesini tanımlar, tüm şikayetlerin zamanında kaydedilmesini ve yanıtlanmasını sağlamak için şikayet mekanizmasını tanımlar.

Paydaş Katılım Planı
Yeniden Yerleşim Eylem Planı (YYEP)

Yeniden Yerleşim Eylem Planı (YYEP)

Arazi edinimini gerektiren yatırımlar için YYEP, fiziksel yeniden yerleşimi veya ekonomik yer değiştirmeyi tetikleyebilecek arazi edinimiyle ilgili etkileri göstermektedir. YYEP Projeden Etkilenen Kişileri (PEK), Projenin arazi edinim stratejisini, ulusal ve uluslararası yasal çerçeveyi tasvir eder, sosyoekonomik mevcut durumu sunar, taşınmazların ve PEKlerin tam sayımını sağlar.

YYEP Projenin arazi edinimi etkilerini tanımlarken, hak sahipliği matrisini sunar, paydaş istişare ve şikayet mekanizmasını tasvir eder, bir izleme ve değerlendirme planı çerçevesinde arazini edinimini izleme göstergelerini belirler. YYEP bütçesi ve uygulama için zaman çizelgesi de YYEPnin önemli bölümleridir.

SRM, YYEP’leri uluslararası standartlara uygun olarak hazırlar. SRM tarafından YYEP hazırlığı için uygulanan standartlar arasında Dünya Bankası Operasyonel Politikaları (2018 öncesi) ve Çevresel ve Sosyal Sürdürülebilirlik (2018), EBRD Çevresel ve Sosyal Sürdürülebilirlik (2014, 2019), IFC Performans Standartları ve EIB Çevresel ve Sosyal Standartları bulunmaktadır.

Geçim Yollarını Yapılandırma Planı

Yapılan etki değerlendirme çalışmalarında projenin paydaşların geçim kaynakları üzerinde etkisi olabileceği öngörüldüğünde bu olası olumsuz etkinin önlenmesi, en aza indirilmesi ve yeni geçim kaynaklarının oluşturulması amacıyla Geçim Yollarını Yapılandırma Planı hazırlanır.

Geçim Yollarını Yapılandırma Planı
Sosyal Denetim ve Boşluk Belirleme

Sosyal Denetim ve Boşluk Belirleme

İç ve Dış Şikayet Mekanizması

İç ve Dış Şikayet Mekanizması
Sosyal Yönetim ve İzleme Planları

Sosyal Yönetim ve İzleme Planları

İzleme ve Değerlendirme

Proje faaliyetlerinin verimliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak ve etkilerini ortaya koyabilmek amacıyla proje sürecine dair gerekli bilgilerin toplanması, analizi ve geri bildirimini içeren çalışmalardır. IFC ve EBRD gibi uluslararası kreditör kuruluşların standartlarına göre yapılır.

İzleme ve Değerlendirme
Kümülatif Etki Değerlendirme

Kümülatif Etki Değerlendirme

Toplumsal Cinsiyet Etki Değerlendirmesi

Toplumsal Cinsiyet Etki Değerlendirmesi
Toplumsal Kalkınma Planı

Toplumsal Kalkınma Planı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Eğitimlerle Kurumsal Sosyal Kapasite Geliştirme

Eğitimlerle Kurumsal Sosyal Kapasite Geliştirme